EXAMENSARBETE

Studenter undersöker naturvanor i pandemin

1:35 min
  • Hur coronapandemin påverkar invånarna i Kristianstads kommun undersöks i ett examensarbete på Högskolan Kristianstad.
  • Det är landskapsvetarstudenterna Matilda Rask Olsson och Moa Vitestam som ligger bakom undersökningen.
  • De hoppas på att få ett bra underlag för att öka förståelsen hur pandemin har förändrat människors naturvanor och hur man kan undvika problem som nedskräpning och mer trafik.