Förortslyft

Budgeten: 700 miljoner till omhändertagande av barn i kriminella miljöer

1:56 min

Barn till kriminella ska kunna omhändertas av socialtjänsten i mycket högre grad än vad som sker idag. Det säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni som fått igenom en satsning på totalt tre miljarder på tre år i budgetförhandlingarna med regeringspartierna och centerpartiet.

– Jag tror det finns två saker vi ska göra för att komma åt den här typen av kriminalitet. Det ena är finansiering, pengar. Vårt välfärdssamhälle, hur det utnyttjas och det fuskas. Det andra är barnen som måste plockas bort från de här destruktiva familjemiljöerna. Därför att annars kommer de här barnen att ärva vidare den kriminella verksamheten, så det är de två sakernas jag tror att vi skulle kunna göra skillnad.

Liberalerna har fått igenom ett så kallat förortslyft i budgetförhandlingarna på tre miljarder på tre år. 700 miljoner av dessa går till omhändertagande av barn i kriminella miljöer. Kommuner ska kunna söka pengar från staten för att bekosta ett ökat antal omhändertaganden.

– Hur det ska gå till ska utredas, säger Nyamko Sabuni.

Finansieringen av kriminella familjer ska också strypas genom att dra in olika bidrag säger hon.

– Det är alla typer av olika bidragssystem. Det är flerbarnstillägg, och det är LSS verksamheter och det är försäkringar av olika slag så det är mycket som samverkar.

Hur ska det här kartläggas och användas emot de här klanerna?

– BRÅ får till uppdrag att göra en kartläggning och utredning kring hur fenomenet ser ut och återkomma i så fall med förslag på hur vi kan komma åt det.

Liberalerna har också bland annat fått igenom språksatsningar för förskolebarn och språkträning för anställda i äldreomsorgen.

Utsatta förortsområden ska också få större närvaro av statliga servicekontor med Arbetsförmedling, försäkringskassa och skatteverket i samma lokaler.