inventering 2020

Cementa: Fjärilarna ökar igen efter torråret 2018

1:58 min
  • För att kunna öka stenbrytningen vill Cementa skapa nya områden där fjärilar trivs.
  • Färre fjärilslarver överlevde den extrema sommaren 2018 på Filehajdar och Hejnum hällar, och året därpå hittades betydligt färre vuxna exemplar än vanligt av apollofjäril, svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril.
  • 2019 hittades bara nio exemplar av svartfläckig blåvinge men i år hittades 160, och enligt Jon Hallgren som är miljöchef på Cementa i Slite visar det att de återhämtar sig snabbt.