انتقاد پلیس از گفته‌های معاون این اداره: "عضو قبیله بصورت خودکار مجرم نیست"

2:57 min

اظهارات ماتس لوفوینگ، معاون رییس پلیس که گفته بود ۴۰ خانواده، قبیله شبکه از گروه‌های بزهکار را تشکیل داده اند، از سوی پلیس مورد سوال قرار گرفته است.

اکوت، واحد خبر رادیوی سویدن با روئسای پلیس چند زون در سراسر کشور تماس گرفته است. نتیجه گفتگو‌ها نشان می‌دهد که گفته‌های معاون رییس پلیس مورد سوال است. پیش از این معاون رییس پلیس در گفتگوی به روز شنبه با رادیوی سویدن گفته بود که ۴۰ خانواده یا قبیله در سویدن وجود دارد که فعالانه در ارتکاب جرایم نقش دارند و به دلیل فرهنگ سکوت که در میان این خانواده‌ها حاکم است، پلیس نمی‌تواند به محتوای فعالیت‌هایشان نفوذ کند.

براساس اطلاعاتی که به اکوت، رسیده، این گفته‌ها مبتنی بر یک گزارش محرمانه است که ماه جنوری(ژانویه) امسال عوامل جرایم سازمان یافته را در کشور مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش توضیحی در مورد اینکه چگونه شماری از شبکه‌های بزهکاری مبتنی بر اصول قبیله‌ای هدایت می‌شوند، وجود دارد. در واقع تصریح شده است که قوانین و مقررات گروه‌ها هستند که هدایت را در دست دارد و نه اصول اجتماعی قبیله.

اکوت با روئسای تمامی هفت حوزه پلیس در کشور گفتگو کرده است. در این گفتگوها از چندین جهت گفته‌های معاون رییس پلیس مورد سوال قرار گرفته است.

پاتریک اندرشون، رئیس واحد اطلاعاتی پلیس در جنوب کشور می‌گوید: نمی‌توان گفت که این شبکه‌ها کاملا با هم خانواده‌اند. بخش‌های زیادی در این خانواده‌ها زندگی کاملا عادی دارند. داکتر دندان/دندانپزشک و یا هم پلیس هستند. این ساده جلو دادن مساله است اگر بگویم که یک خانواده یا قبیله هستند. هنوز هم ارتکاب جرایم بصورت فردی انجام می‌یابد و فقط شماری از افراد در میان خویشاوندان هستند که دست به بزهکاری می‌زنند.

ینس الستراند، سرپرست واحد اطلاعاتی پلیس در غرب کشور گفته است که مهم است تا موضوع بزهکاری مبتنی بر شبکه‌های خانوادگی و قبیله‌ای بازتاب یابد اما تصویری که داده شد به نحوی تعمیم دادن مشکل است. او در ادامه گفته است: فقط بخاطر اینکه در فرهنگ قبیله‌ای ریشه داشته باشید به طورد خودکار بزهکار نمی‌شوید. این یک جانب قضیه است جانب دیگر اینکه در سویدن خانواده‌های هستند که در بزهکاری نقش دارند.