Autism

Skolpolitiker om anpassning i skolan: Vi behöver göra mer

1:25 min
  • Av de elever som har autism så går över 60 procent ut skolan utan fullständiga betyg på grund av att skolmiljön är för stökig och ger för många intryck.
  • Anna Lundberg (L), ordförande i Västerås grundskolenämnd, säger att det behövs göras mer inom skolan.
  • Hon påpekar att det förutom bemötandet handlar om den fysiska miljön, och nämner den nybyggda Irstaskolan som ett positivt exempel där skolmiljön har anpassats; bland annat med flera mindre grupprum.