varberg

Ny cirkulationsplats ska öka framkomligheten

0:41 min
  • Nu börjar Varbergs kommun bygga om en korsning ner till Träslövsläge till en cirkulationsplats.
  • "Vi vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten", säger Anna Lönnebro, projektledare på Hamn- och gatuförvaltningen.
  • Byggnationen kommer påverka biltrafiken, med bland annat sänkta hastigheter och lite sämre framkomlighet, men också cyklisterna kommer påverkas och ledas om runt hela arbetsplatsen.