Natur

Länsstyrelsen utökar kollen under ytan – tar hjälp av SUP och snorkel

2:00 min
  • Nu utökar länsstyrelsen sin kartläggning av havsvikar i länet till att även omfatta påverkade vikar; där människor rör sig fram med båtar, muddrar eller bor.
  • Det är tänkt att skapa större förståelse för växtligheten under ytan i länet, och informationen ska delas med alla län i bottniska viken.
  • En överraskande upptäckt har varit närvaron av känsligare växter vid en vik med hög påverkan.