Frågetecken kring indiska covidtester

1:55 min

I Indien registreras nu närmare 100 000 nya bekräftade coronasmittade varje dag, men allt fler frågetecken har rests kring testernas tillförlitlighet. Och nu uppmanar landets hälsoministerium att en del prover tas om.

Indien har under coronapandemin kritiserats för att mängden covidtester varit för få, vilket skulle kunna medföra att ett stort antal smittade inte upptäcks. Nu genomförs drygt en miljon tester om dagen. Men för att komma upp i testkapacitet har många delstater använt snabba antigen tester istället för de mer tillförlitliga PCR proverna.

Enligt den indiska hälsojournalisten Maitri Porecha som kartlagt testförfarande för nätpublikationen The Kens räkning så har PCR proverna också blivit färre medan de snabba testerna använts i allt högre utsträckning.

Detta samtidigt som den ansvariga myndigheten uppgett att de snabbare testernas tillförlitlighet varierar mellan 50 och 84% vilket innebär att människor med negativt provsvar i själva verket kan bära på viruset. Hur stor andel av de totala testerna som är snabba antigentester har myndigheterna inte varit transparenta, enligt Maitri Porecha.

Men i dag har Indiens hälsoministerium bett delstaterna att göra om testerna hos de patientgrupper som strax efter ett negativt antigen test uppvisat covid-19 symptom. Sjukvården uppmanas då att använda PCR proverna.

De senaste dagarna har närmare 100 000 nya bekräftade fall av coronasmitta registrerats per dygn. Det innebär att mer än 4,5 miljoner människor konstaterats smittade. Fler än tusen döda till följd av covid-19 har också registrerats på daglig basis den senaste tiden. Enligt officiella siffror har hittills 76 000 dött men mörkertalet tros vara stort.

Samtidigt som fler smittas; också på landsbygden där tillgången till kvalificerad vård är begränsad fortsätter regeringen att öppna fler och fler delar av samhället för att få fart på den hårt drabbade ekonomin. Häromdagen började tunnelbanan i huvudstaden Delhi återigen att släppa ombord passagerare.