Minska trängsel

Inga drop-in-tider till höstens influensavaccinering

1:48 min
  • Istället för drop-in är det i höst, från 3 november, tidsbokning som gäller för vaccinering mot säsongsinfluensan, detta för att minska trängsel. 
  • Region Kronoberg kommer sannolikt ta in extrapersonal och det kan hända att annan vård prioriteras bort under den här perioden.
  • "Vårdcentralerna behöver ha fokus på vaccinationen under några mer veckor än vi brukar eftersom det tar mer tid för oss att göra på det här sättet", säger primärvårdschef Lena Andersson Nazzal.