Skogsägare: "Det är en väldig förändring på gång"

1:36 min
  • På flera håll i landet pågår försök med att plantera mer tall och andra träslag och mindre gran.
  • Skogägaren Lars-åke Letskog i Vretstorp är en av dem som satsar på mer tall.
  • "Det har varit prat om det i flera år, att vi ska anpassa det trädslag som är mest lämpligt för skogen" säger Lars-Åke Letskog