ካብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ንሸውዓተ ሚልዮን ሽወደናውያን ምቕናስ ግብሪ ክግበረሎም'ዩ

3:08 min

መንግስትን ሓቢሮሞ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰልፍታትን፡ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታዊ ባጀት ካብ ግብሪ ኣታዊ ዝርከብ ዝነበረ ብ13.5 ቢልዮን ክሮነር ክቅንስዎ ከምተሰማምዑ ትማል ሓቢሮም።

አብ’ቲ ትማል 10 መስከረም ብመራሕቲ ማእከላይን ሊበራልን ሰልፍታት ዝተዋህበ መግለጺ፡ ንትሑትን ማእከላይን ኣታዊ ዘለዎም ከባቢ 7.2 ሚልዮን ሰባት፡ ካብ ጥሪ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ጀሚሩ፡ ናይ ግብሪ ምቕናስ ክግበር ሙዃኑ ተነጊሩ’ሎ። እቲ ምቕናስ ግብሪ ኣታዊ፡ ኣብ 2022ን 2023ን እዉን ክቕጽል’ዩ።


ኣብ 2021 ዓመታዊ ዝኽፈል ግብሪ ኣታዊ ብ1500 ክሮነር፡ ኣብ 2022 ድማ ብ1880 ክሮነር ክጎድል’ዩ። እቲ ዝዓበየ ምጉዳል ኣብ ዓመተ 2023’ዩ ክኸዉን። ኣብ’ቲ ዓመት እቲ ግብሪ ኣታዊ ብ3000 ክቅንስ ሙዃኑ ተሓቢሩ’ሎ።


እዚ ምጉዳል ግብሪ’ዚ፡ ነቶም ትሑትን ማእከላይን ኣታዊ ዘለዎምን ኣብ ጥሮታ ዘለዉን ዓቢ ለዉጢ ክገብረሎም ትጽቢት ይግበረሉ።


– ንሰልፍና፡ ምጉዳል ግብሪ ኣገዳሲ’ዩ ምኽንያቱ ነቶም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ምዉሳኽ ዉሕስነት ስለዝኾነ። ንጥሮታዉያንን ንዝሰርሑን፡ ክሳብ 3000 ኣብ ዓመት ዝበጽሕ ቐዋሚ ምጉዳል ግብሪ እዉን ክህልወና’ዩ፡ ትብል ኣንየ ሉፍ፡ ሓላፊት ማእከላይ ሰልፊ።


’ሰልፍታት-ጥሪ’፡ ነቶም ሰሪሖም ኣታዊ ዝረኽቡ ኣካላት እዚ ሕብረተ-ሰብ፡ ናይ ክልተ ዓመት ዓቢ ምቕናስ ኣታዊ ግብሪ ከገብራሎም ከምተሰማምዓ፡ ንያምኮ ሳቡኒ ሓላፊት ሊበራል ሰልፊ ገሊጻ።


– እዚ ምቕናስ ካብ’ቲ ዝኽፈል ሓፈሻዊ ዓመታዊ ግብሪ፡ ናብ’ቶም ዘይሰርሑ እዉን ከምዝበጽሕ ክግበር ኢዩ። ይዅን እምበር፡ ፍልልይ ኣብ’ቶም ዝሰርሑን፡ ብገንዘባዊ ደገፍ ዝነብሩን ክንገብር ኢና ደሊና፡ ትብል ንያምኮ ሳቡኒ ኔራ።


ሚኒስተር ፊናንስ፡ ማግዳሌና ኣንደርሸን ብወገና፡ ነዚ ስምምዕ ብዝመልከት ዕጋበታ ገሊጻ ኣላ።


– ሕጂ ንኹሉ ሰሪሑ፡ ኣታዊ ዝረክብ፡ ዘዕግብ ምቕናስ ግብሪ ኣተኣታትና ኣለና። ጽቡቕ ኣገባብ ምምቕራሕ’ዩ፡ ከም ማሕበራዊት ደሞክራሲያዊት ድማ ጽቡቕ ይስምዓኒ፡ ትብል ማግዳሌና ኣንደርሸን።


’ሰልፍታት-ጥሪ’ ዝጽዉዑ፡ ሰልፍታት፡ ማሕበራዊ ደሞክራሲ፡ ማእከላይ፡ ሊበራልን ሓምላይን ኮይኖም፡ ባይቶኣዊ ምርጫ መሰክረም 2018 ምስተገብረ፡ ድሕሪ ናይ 18 ሳምንታት ተፋጠጥ፡ ኣብ ጥሪ 2019፡ ስቴፋን ሉቨን ጠቕላሊ ሚኒስተር ክኸዉን ምስተሰማምዑን፡ ብሓባር ክሰርሑ ዉዕል ምስኣተዉን ዝተዋህቦም ስም’ዩ።