Lex Maria

Sond sattes fel och matstrupen skadades – patient avled

0:43 min
  • Region Västerbotten har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria efter att en person avlidit till följd av en skada på matstrupen.
  • Personen kom akut till sjukhus med blodiga kräkningar, hen stabiliserades då med bland annat blodtransfusioner och genomgick också en gastroskopi, men då blödningen inte var under kontroll flyttades patienten till ett annat sjukhus.
  • Inför transporten sattes då en särskild sond in som en säkerhetsåtgärd men när patienten röntgades dagen efter så upptäcktes det att sonden satts fel och matstupen skadats.