Gängkriminalitet

Polisen: Svårt definiera de kriminella nätverken

1:58 min

Enligt polisernas regionala underrättelseenheter är det ofta svårt att definiera hur de kriminella nätverken är strukturerade. I Region Stockholm är huvudfokus på brottsligheten som bedrivs, inte på nätverkets struktur, enligt Magnus Mowitz, tillförordnad underrättelsechef.

I Ekots Lördagsintervjun sa vice rikspolischef Mats Löfving att det finns 40 familjebaserade nätverk – klaner – som bedriver organiserad kriminalitet.

Flera underrättelseenheter säger även att det är svårt att ta fram den här typen av siffror – i synnerhet de yngre personerna, som befinner sig i den nedre delen av hierarkin, rör sig in och ut ur nätverken.

– Ibland uppfattar de inte själva att de är en del av en större organisation, säger Magnus Mowitz underrättelseenheten i Region Stockholm.

– Vi brukar landa på att mellan 1 000 och 1 500 individer är mer eller mindre kopplade till de här nätverken. Det är en siffra som blir skiftande över tid och utifrån vilken detaljnivå man ska bryta ner det på, säger han.

På flera håll i landet existerar inga kriminella släktbaserade nätverk. Polisregion Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län) till exempel.

I Polisregion Nord, som innefattar landets fyra nordligaste län, ser man inte heller att det finns organiserad brottslighet som bygger på ett släktbaserad nätverk.