Kulturskolan

Sång genom plexiglas ska minska spridningen

1:35 min
  • För att minska smittorisken på sånglektionerna på Hammarö kulturskola har ett plexiglas satts upp mellan eleven och läraren.
  • Liknande lösningar används i flera värmländska kommuner.
  • "Jag tycker att det är väldigt bra att man följer riktlinjerna som vi har i Sverige", säger sångeleven Felix Fougstedt.