CORONAVIRUS I SJUHÄRAD

Covidsjuka barn kan drabbas av hyperinflammation

2:02 min
  • I Västra Götaland har ett 20-tal barn fått sjukhusvård efter ha drabbats av hyperinflammation, eller MIS-C, efter att ha insjuknat i covid-19, vilket Göteborgs-Posten var först med att berätta. 
  • På Södra Älvsborgs sjukhus rör det sig om tre barn och det är ett ovanligt tillstånd: bara 2 barn och unga per 100 000 drabbas.
  • Elisabeth Brandberg, läkarchef på barnkliniken på SÄS, berättar vilka symptom man ska titta efter.