Transporter

Sju regioner trycker på för snabbare resor i Mälardalen

2:00 min
  • I oktober överlämnar Region Västmanland och sex andra län en gemensam strategi för satsningar inom infrastruktur och transport till Trafikverket och regeringen.
  • "Det här är ett gediget arbete som politiker i hela Mälardalen jobbat med i nästan två år", säger Tommy Levinsson (S) och regionråd Region Västmanland.
  • Mälarbanan, ny Hjulstabro och E18, motorväg mellan Köping och Västjädra. Det är något av det Västmanland och sex andra län tycker är viktigt för snabba och bättre transporter.