Arbetsförmedlingen

Fortsatt ökning av långtidsarbetslösheten

1:22 min

Långtidsarbetslösheten fortsatte uppåt sommaren, det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Samtidigt som fler får jobb eller börjar studera så ökar antalet personer som varit arbetslösa länge

När många blivit arbetslösa under coronapandemin har de som redan innan hade det svårt att få ett arbete fått det ännu svårare.

I slutet av augusti räknades 168 000 personer som långtidsarbetslösa, de har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst 12 månader. Det var 3 000 fler än i juli och 23 000 fler jämfört med ett år tillbaka. Precis lika många kvinnor och män är långtidsarbetslösa och mer än hälften är födda i ett land utanför Europa, enligt Arbetsförmedlingen.

En annan trend är att allt fler lämnar arbetslösheten. En orsak är att många av dem som blivit av med jobbet under pandemin har färsk erfarenhet från arbetsmarknaden och får jobb nu, en annan att fler unga börjar plugga.

9 000 unga gick från arbetslöshet till studier i augusti jämfört med 5 000 för ett år sedan.

Totalt var drygt 475 000 personer arbetslösa, det är en ökning med 125 000 på ett år, men arbetslösheten ligger i princip stilla jämfört med månaden före på 9,1 procent, enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. 3 800 varslades om uppsägning.