Åldras med IF

Intellektuellt funktionsnedsatta ska bli experter på åldrandet

3:15 min
  • Nyligen startades projektet "Gott liv som äldre" som handlar om hur äldre med intellektuell funktionsnedsättning, IF, ska få en bra ålderdom.
  • En viktig sak att bryta är den ensamhet och isolering som många med IF hamnar i som gamla.
  • "Utvecklingsstörningen försvinner ju inte bara för att jag blir pensionär. Man kan behöva ett helt annat stöd än andra pensionärer" säger 70-årige Conny Bergqvist. 

Hur är det att bli gammal och samtidigt ha en intellektuell funktionsnedsättning? För att få veta mer om det har det nu startats ett projekt, "Gott liv som äldre",  där de också ska ha expertgrupper med deltagare som själva har erfarenhet av att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.

En av de som är med i projektet är 70-årige Conny Bergqvist i Stockholm:

– Ja, bara för att jag är pensionär så är jag ju fortfarande utvecklingsstörd och det gör ju att jag kanske har speciella behov utöver vad man har som en vanlig pensionär. För utvecklingsstörningen försvinner ju inte bara för att jag blir pensionär. Det gör ju att man kanske behöver ha ett helt annat stöd än vad man normalt behöver när man inte har någon utvecklingsstörning.

Vad kan det vara för stöd då som man kan behöva?
– Ja, alltså när man har en utvecklingsstörning så har man ofta svårt med initiativ och såna saker. Och då kan det ju vara bra om det är nån som hjälper en att hitta på saker att göra och så här så att man inte bara sitter hemma så att säga, säger Conny Bergqvist .

Svårt att planera och ta initiativ

– Om man har utvecklingsstörning så har man ju ofta svårt att planera och så och då blir det ju bara kanske att man sitter och blir väldigt isolerad och så här och kanske inte får så bra liv, säger Conny Bergqvist.

Ska bli experter på åldrandet

De som ska vara med i expertgrupperna ska ge råd till bland annat politiker, tjänstemän och vårdbolag. Grupperna ska tipsa om hur ålderdomen kan bli bra för personer med intellektuell funktionsnedsättning, eller IF som det förkortas ibland.

Expertgrupperna är en del av projektet "Gott liv som äldre" som leds av Kia Mundebo. Hon berättar att expertgrupperna först ska få utbildning, så att de sen kan lära ut till andra:

– Vi ska starta upp någonting som vi kallar expertgrupper, där personer med IF som är över 50 år gamla ska få lära sig jättemycket olika saker om hur det är att bli gammal. De kommer att gå i studiecirklar i två och ett halvt år. Så att de blir verkligen experter på IF och åldrande, berättar Kia Mundebo.

Viktigt att äldre med IF är med

– Och de kommer vi att träffa jätteofta och diskutera med dem och vi hoppas ju också att de kommer att användas av kommuner och olika omsorgsorganisationer. De kommer att vända sig till de här grupperna med olika frågor, som de har för att diskutera med personerna själva. För det tycker vi är jätteviktigt. Vi måste ju prata med personer med IF som är gamla om hur de vill ha det när de är gamla, säger Kia Mundebo till Klartext.