Folkhälsa

Kravet: Erbjud äldre pneumokockvaccin utan kostnad

2:00 min

Regeringen bör omgående avsätta pengar, så att alla äldre - utan kostnad kan erbjudas vaccination mot pneumokocker, det anser nu företrädare för flera partier i riksdagen.

– Det är en viktig åtgärd. Samtidigt som vi ger någonting bra till landets äldre och sköra som har haft stora umbäranden under våren, så kan vi också minska belastningen på vården, säger kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson, som är ordförande i socialutskottet.

Personer över 65 år kan börja vaccinera sig mot säsongsinfluensan i början av november. Och nu höjs röster för att den här gruppen ska kunna vaccinera sig mot pneumokocker, utan att behöva betala.

Pneumokocker kan orsaka allvarliga infektioner, framför allt lunginflammation, och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör personer som är 65 år och äldre erbjudas vaccination.

– Flera regioner erbjuder det kostnadsfritt, andra gör det mot en avgift. Jag tycker, och vi kristdemokrater menar, att det här ska vara jämlikt, det ska vara lika för alla i landet, säger Acko Ankarberg Johansson.

KD avsätter i den kommande skuggbudgeten 45 miljoner kronor, så att alla äldre, med start nu i höst, kostnadsfritt ska kunna ta en spruta mot lunginflammation.

– Danmark och Norge har infört det här, och jag tycker att Sverige borde göra det också.

Sverigedemokraterna har samma åsikt. Det är angeläget med likvärdighet över hela landet, säger Ann-Christine From Utterstedt, ledamot i socialutskottet med ansvar för äldrefrågor.

– Det är jätteviktigt, för det är inte alla äldre som har möjlighet att kunna betala för att få det här vaccinet.

Även Vänsterpartiet är inne på den här linjen, enligt Karin Rågsjö, socialpolitisk talesperson: 

– Vi tycker att det vore väldigt bra om regeringen hörsammade det här, och då handlar det inte bara att man ska ha det under covid-19, utan att det ska rullas ut för alltid, så att säga.

Socialminister Lena Hallengren tycker att det är viktigt att äldre vaccinerar sig, både mot säsongsinfluensa och pneumokocker. Regeringen och samarbetspartierna har just aviserat stora tillskott till kommuner och regioner säger hon.

– Vi pratar ju om 20-miljardersklassen. Min uppfattning är att varje region verkligen ska se till att vaccinet är tillgängligt och man bör också se över vilken avgift man sätter, för att se till att respektive målgrupp, i det här fallet äldre och riskgrupper, har möjlighet att vaccinera sig, säger Lena Hallengren.