Sex månader sedan WHO utlyste coronaviruset som en pandemi: Var står världen nu?

12 min
  • Enligt WHO har nästan 900 000 människor dött i covid-19 och nästan 28 miljoner har smittats av viruset.
  • Virusets spridning har haft stora konsekvenser på hälsa, ekonomi och det globala samarbetet.
  • Hör Johan von Schreeb, läkare och professor i katastrofmedicin, Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Richard Myrenberg,  Afrikakorrespondent och Ivan Garcia, Latinamerikakorrespondent.