Tegnell: "Oförutsägbarheten har ständigt överraskat oss"

10 min
  • Idag är det ett halvår sedan WHO deklarerade att det nya coronaviruset hade spridit sig så snabbt över världen att det handlade om en pandemi.
  • Vad är det viktigaste vi lärt oss om det här nya viruset? Finns det något som hade kunnat göras bättre? Hur kommer hösten att se ut?
  • Statsepidemiolog Anders Tegnell om vad lärdomarna är så här sex månader efter.