رد جواز تجمع برای آتش زدن قرآن در استکهلم و نگرانی‌ها از ناآرامی ها درمالمو

4:22 min

پولیس استکهلم، در خواست اجازه تحمع برای آتش زدن قرآن را در پنج بخش استکهلم در روزهای آخر این هفته، رد کرده است. همزمان اما، پولیس درخواست اجازه اعتراضات برضد آتش زدن قرآن را در این شهر نیز، رد کرده است.

کارولینا پاسیکیوی، معاون ستاد پولیس استکهلم، گفته است: در این وضعیت این تهدیدی است برای نظم و امنیت. بنآ(به همین دلیل) تصمیم به رد این درخواست گرفتیم.

حزب راست افراطی دنمارک «استرام کورش» درخواست اجازه کرده است که قرآن را در چند بخشی از استکهلم، آتش بزند؛ اما پولیس این درخواست را رد کرده است. همزمان، پیش از این امروز درمنطقه رینکی‌بی یک جلد قرآن، آتش زده شده است.

دورتر از استکهلم اما، درمالمو شهری درجنوب سویدن، هنوزهم مردم نگران اوضاع استند. دو هفته پیش، آتش زدن قرآن در این شهر، اعتراضات خشونت آمیزی را به همراه شد. تا هنوز هم، مردمان این شهر از وضعیت پیش آمده، نگران استند و خواهان مهار این وضعیت شده‌اند.

مختار وفایی، روزنامه‌نگار آزاد درمالمو، درگفت‌وگو با بخش فارسی | دری رادیو سویدن، پیامدهای این وضعیت را نگران کننده می‌داند. مختار از همان روز نخست، اعتراضات و پیامدهای آن را دراین شهر، دنبال کرده است. ازهمین رو، می خواهد تا جلو ادامه این ناآرامی ها گرفته شود.

اتفاقات اخیر در مالمو، کاملآ ناامید کننده است که یک شهری با این زیبایی و آرامی به طرف خشونت سوق داده می‌شود.

منطقه روسنگورد، صحنه اعتراضات دو هفته پیش بود. فهیم سخی‌زاده، نزدیک به دوازده سال می‌شود که دراین منطقه مغازه دارد. این باشنده روسنگورد، به بخش فارسی|دری رادیو سویدن، می گوید که ادامه ناآرامی‌ها، بر کسب و کار آنان نیز تاثیرمنفی گذاشته است:

این واقعآ خیلی نگران کننده است. به عنوان کسانی که ما این جا کسب و کار می کنیم، این وضعیت برای ما خیلی یک صدمه جدی وارد می کند و تعداد مراجعین ما کم می شود.

در پی اعتراضات خشونت‌آمیز و پس از به آتش زدن قرآن در مالمو، پولیس نیز مورد حمله‌ قرار گرفته است. دراین میان اما، فهیم سخی زاده، حمله معترضان به پولیس را نیز، نکوهش می کند:

حمله بر پولیس، حمله بر قانون است. اصلآ این کار خوبی نیست. و این شاید حساب شده صورت گرفته باشد.

با این همه، مختار وفایی روزنامه‌نگار آزاد درشهر مالمو، پیامدهای این اعتراضات و ناآرامی‌ها را، به گونه دیگری نیز می بیند.

برای شنیدن گزارش کامل روی علامت پخش صدا کلیک کنید و بشنوید.