Fotografi

Utställning om livet med EPA-traktorer

1:17 min
  • Fotografen Benjamin Nørskov har rest runt i Sverige för att möta och fotografera en generation av A-taktorägare, varav flera från vårt län.
  • På lördagen öppnas utställningen EPA Sverige på Jönköpings läns museum med fordon som speglar ägarnas personligheter och intressen.
  • "Bilarna inkapslar tiden när man går från att vara barn till vuxen", säger Benjamin Nørskov.

Vad är en a-traktor?

A-traktor är i Sverige en bil som man har kapat och har fått växlarna spärrade.
När Trafiksäkerhetsverket i mitten av 1970-talet skulle avskaffa möjligheten att nyregistrera en EPA-traktor, och att de redan rullande skulle få finnas kvar i en tre-års period men sedan skrotas bort, blev det en smärre folkstorm, som gjorde att de tvingades tänka om. Nyregistrering av EPA-traktorer förbjöds 31 mars 1975 men i stället tog A-traktorreglerna över helt, och en årlig besiktning infördes för de kvarvarande EPA-traktorerna.

Den principiella skillnaden mellan EPA- och A-traktorn är att A-traktorn måste vara konstruerad för en maxhastighet av 30 km/h +/- 10% medan EPA-traktorn skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). Bilen ska vara ombyggd så att det är uppenbart att den inte längre är avsedd för person- eller godsbefordran. Säte för en eller två passagerare bredvid förare får dock finnas. Bilens ordinarie förarhytt eller karosseri ska behållas men måste i förekommande fall kortas av så att utrymmet bakom framsäten inte kan rymma passagerare eller gods. Denna typ av fordon kallas fortfarande i folkmun för EPA-traktor.

Källa: http://www.epatraktor.n.nu/atraktor