Framtida investering

Ismaskinerna i Visby och Hemse sjunger på sista versen

1:43 min
  • Ismaskinerna i både Visby och Hemse börjar bli till åren och nu flaggas det för att det är en stor investering när maskinerna behöver bytas ut.
  • Pär Gustavsson, chef på regionens fritidsenhet, vill att politikerna avsätter två miljoner till ett par ismaskiner i investeringsbudgeten.
  • Det är inte akut men 2023 respektive 2024 behöver maskinerna bytas i Visby och Hemse enligt Pär Gustavsson.