Böcker

Satsning på förskolebibliotek ökade barnens läslust

1:55 min
  • För tre år sedan drog Eskilstuna stadsbibliotek igång en en lässatsning på fyra förskolor i kommunen.
  • På varje förskola skapades förskolebibliotek för att väcka läslusten redan innan de blivit skolbarn.
  • "För att få barnen att bli läsare måste man börja med de små barnen. Vi har sett till att förskolebiblioteken har fått massor med böcker och att pedagogerna får utbildning", säger Helena Nilsson, biträdande enhetschef på Eskilstuna stadsbibliotek.