Fler skiljer sig

Pandemin sätter relationer i gungning

1:42 min

Coronakrisen och allt vad den fört med sig i form av ekonomisk stress, oro och hemmasittande har fått många relationer att svaja. Nya siffror från Domstolsverket visar att det kom in närmare 22 000 skilsmässoansökningar mellan januari till och med augusti.

– Vi kan se att vi har en förhållandevis kraftig ökning av äktenskapsskillnader vad avser gemensam ansökan, det vill säga där man inte tvistar om något kring skilsmässan. Där har vi en ökning på 7 procent i år, säger Pontus Thor som är analytiker på Domstolsverket.

Mellan januari till och med augusti i år har det kommit in 15 497 gemensamma ansökningar om äktenskapsskillnad till landets tingsrätter. Utöver dem har det kommit in 6 038 ansökningar som inte är gemensamma, så totalt handlar det om 21 535 stycken ansökningar.

I de fall där det inte är en gemensam ansökan syns inte samma ökning, något som kan bero på en viss fördröjning när makarna inte är överens, säger Pontus Thor.

Och hos familjerättsjurister märks en corona-effekt även när det gäller de lite mer komplicerade fallen. Hos Familjens jurist, landets största byrå inom familjejuridik, har de vårdnadsrelaterade ärendena ökat med 10 procent mellan 1 april till 1 september jämfört med samma period ifjol. Samtidigt har bodelningsärendena ökat med 7 procent.

– Det är förväntat att skilsmässorna ökar. Under alla ekonomiska kriser sedan andra världskriget har skilsmässorna tenderat att gå upp, säger Glenn Sandström, docent i demografisk historia vid Umeå universitet.

Hör mer om hur ekonomi och skilsmässor hör ihop i Ekonomiekot Extra.