historia

Många fynd från stenåldern när väg 56 breddas

1:53 min
  • Norr om Katrineholm längs väg 56, där Trafikverket arbetar med att bredda vägen, växer bilden av en stenåldersboplats fram efter fynd av flera föremål från den tiden.
  • Boplatsens är cirka 5-6000 år gammal och för cirka 4000 år sedan bodde några av Sörmlands första lantbrukare där, enligt arkeologen Andreas Forsgren.
  • "Man har varit självförsörjande, man har haft sin boskap, odlat sin emervete och förmodligen levt helt okej", säger han.