Utbildning

Forskare ifrågasätter att unga skriver sämre

1:18 min
  • Ibland sägs det att unga blir allt sämre på att läsa och skriva, och i en Novus-undersökning i augusti uppgav runt tusen chefer att de valt bort att anställa en ung person på grund av bristande skrivförmåga.
  • Men Karin Forsling, forskare inom området barn och unga - skrivande och läsande i digitala lärmiljöer, på Karlstads universitet, tror inte att unga skriver mindre, eller sämre.
  • "Men det är ett tydligt exempel på hur marknaden ser på det", säger Karin Forsling.