Brister i undervisningen

Förslaget: Gör det lättare att stänga skolor

1:57 min

Det ska bli lättare att stänga skolor som har allvarliga brister. I dag skickar regeringen ut ett förslag på remiss som bland annat innebär att även skolor som rättar till sina fel, ska kunna stängas.

– Med det här förslaget ökar möjligheten för Skolinspektionen att stänga skolor som om och om igen, år efter år, återkommer med ständigt nya problem, säger  Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Som det ser ut i dag kan Skolinspektionen stänga en friskola som har allvarliga brister. Det har skett för 30 skolor under de senaste 10 åren. En kommunal skola kan inte stängas, men få så kallad statlig rättelse vilket innebär att Skolinspektionen går in och beslutar vad skolan ska göra för att rätta till bristerna. Det har skett vid ett tillfälle.

I den utredning som Anna Ekström (S) presenterade i dag finns förslag som ska utöka möjligheterna att stänga en skola som inte fungerar.

Om en skola under en tvåårsperiod fått återkommande kritik av Skolinspektionen, ska den kunna stängas även om skolan åtgärdat de tidigare bristerna. Idag är det inte möjligt.

Att en skola som åläggs att rätta till brister, har haft brister vid tidigare inspektioner av Skolinspektionen, är inte ovanligt, enligt utredningen.

– Jag hoppas att den här regeländringen kan skicka en signal till Sveriges huvudmän att det gäller att se till att man inte hamnar i läget där man ständigt återkommer med nya problem när Skolinspektionen hälsar på, säger Ekström (S).

Syftet med de här förslagen är också att villkoren ska bli mer lika mellan kommunala skolor och friskolor. Därför ska det också bli möjligt att besluta om verksamhetsförbud på en kommunal skola med allvarliga brister, om det är praktiskt möjligt att göra det.

– Om vi till exempel har en liten kommun med bara en enda skola då kan det i praktiken vara omöjligt att stänga den och samtidigt se till att elever har en skola att gå till.

De här förändringarna som nu skickas ut på remiss och planeras att genomföras år 2022, finns med i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Roger Haddad som är Liberalernas skolpolitiske talesperson är nöjd.

– Liberalerna har efterfrågat skärpt skollagsstiftning för att komma åt skolor som får fortsätta trots återkommande brister.

Även Moderaternas Kristina Axén Olin är nöjd men hade velat gå längre.

– Vi moderater vill att vi ska mäta kvaliteten och stänga de skolor som inte är bra.