Vaccin utökas

Nu får även pojkar HPV-vaccin: "Nästan 100 procents täckning"

1:57 min
  • Nu under hösten kommer alla pojkar i årskurs fem att erbjudas att vaccineras mot humant papillomvirus, HPV, det vill säga den virusfamilj som står för de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna.
  • I Piteås skolor har man börjat få in ett stort antal medgivanden från föräldrar - och på skolan där Marianne Rova Eriksson själv jobbar, Porsnässkolan i Norrfjärden, är det nästintill en 100-procentig uppslutning.
  • HPV infekterar hud, slemhinnor och svalg, ger ofta inga symptom och kan med tiden även utvecklas till cancer. 

Det finns över 200 olika typer av humant papillomvirus, HPV-virus. Virusfamiljen infekterar huden och slemhinnor och i många fall ger infektionen inga symptom - och med tiden kan det även utvecklas till cancer. Varje år drabbas 550 kvinnor i landet av livmoderhals-cancer på grund av papillomvirus och 300 män av cancerformer kring t ex anus och ollonet på grund av HPV. Att vaccinera sig uppges kunna ge ett 75-80 procentigt skydd mot HPV-infektion.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Cancerfonden, MSD, Elevhälsan i Piteå.