BOSTAD

Hyresgäster saknar försäkring

2:06 min
  • Hos alla länets kommunala bostadsbolag finns det hyresgäster som saknar hemförsäkring.
  • Ann Winbom på Karlskronahem och Håkan Franzén på Trygghansa tror att orsaken är att många saknar kunskap om vilket skydd en hemförsäkring ger.
  • I vissa fall har hyresgäster utan hemförsäkring hamnat i en ekonomiskt utsatt situation eller som Ann Winbom uttrycker det: "I många fall skapar det en hemlöshetskänsla".