Polisen: Viktigaste åtgärden – stoppa nyrekryteringen

2:00 min

För att på lång sikt kunna bromsa utvecklingen av kriminella nätverk är den viktigaste åtgärden att stoppa nyrekryteringen. Det anser polisens regionala underrättelseenheter.

Enligt polisen är det svårt att uppskatta hur många personer som finns i landets alla kriminella nätverk. I Stockholm uppskattar man att det rör sig om mellan 1 000 och 1 500 personer. I Göteborg uppger man att det handlar om ett "antal hundra" personer.

Klart är dock att den organiserade brottsligheten finns i landets samtliga sju polisregioner, enligt de respektive underrättelseenheterna.

För att kortsiktigt kunna bromsa utvecklingen behöver fler av ledargestalterna i de kriminella nätverken ställas inför rätta och dömas, säger Jens Ahlstrand vid underrättelseenheten i polisregion Väst.

– För att kunna lyckas med det behöver vi i rättsväsendet få tillräckliga resurser, vi behöver en gemensam strategi och möjligen en något anpassad lagstiftning, säger han.

För att kunna få fler personer fällda behöver polisen även utvecklade tekniska möjligheter, säger Jan Hofvenstam är chef på underrättelsesektionen i region Öst

– Det råder ju en tystnadskultur där man vill lösa saker själv i nån form av parallellsamhälle. Där måste vi komma rätt på så vi kan få folk lagförda för de här brotten, säger Jan Hofvenstam.

Den viktigaste åtgärden för att bromsa utvecklingen långsiktigt är att begränsa rekryteringen till de kriminella nätverken, enligt underrättelseenheterna.

– Vi har utsatta områden i Stockholm där det finns en närhet till en kriminell miljö som gör att det ibland inte finns några andra alternativ, säger Magnus Mowitz, tillförordnad underrättelsechef i Stockholm.

Därtill behöver den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, som inleddes för tio år sen, utvecklas, säger Joakim Matsson, tillförordnad chef för underrättelseenheten i region Nord.

– Att alla som har ett uppdrag i det här blir bättre på att hjälpa och stödja varandra, säger han.