Överens med Japan

Första brittiska handelsavtalet efter brexit klart

1:14 min

Storbritannien har idag slutit sitt första frihandelsavtal efter brexit i början av året. Detta med Japan, samtidigt som ordbråket om förhandlingarna med EU fortsätter.

Den brittiske handelsministern Liz Truss kallade dagens avtal med Japan, som förhandlats under året, ett historiskt ögonblick för båda länderna.

För den brittiska brexit-inriktade regeringen är överenskommelsen, förutom det avtalet innehåller i sig, också en möjlighet att peka på att en av världens större ekonomier nu ingått avtal med Storbritannien utanför EU.

Nästan all handel mellan de båda länderna blir nu tullfri.

Men även om det är en framgång, måste man också framhålla att Storbritanniens handel med Japan bara utgör två procent av landets totala handel.

Flera brittiska handelsorganisationer och företag, som välkomnar det här avtalet, påpekar också hur mycket viktigare det är att få fram ett frihandelsavtal med den största handelspartnern, EU.

De samtalen kommer fortsätta nästa vecka. Då i en atmosfär av hårda ord och ultimatum efter den brittiska regeringens lagförslag, som om det går igenom bryter mot utträdesavtalet med EU på några punkter.

EU har krävt att förslaget dras tillbaka men den brittiska regeringen förväntas lägga fram det för parlamentet nästa vecka.