Återbruk

Huset ska rivas – då släpps allmänheten in för att hjälpa till

2:06 min
  • I juni köpte Galären en fastighet på Sandviksgatan i Luleå, men den befintliga bostadsbyggnaden på tomten är så dåligt skick och mögelangripen, att fastighetsbolaget ansökt om rivningslov hos kommunen.
  • Trots att byggnaden är otjänlig att bo i, finns det ändå mycket inne i de 15 lägenheterna och de allmänna utrymmena som kan tas tillvara.'
  • Bostadsbolaget uppmanar Luleåborna att hjälpa till med rivningen och återbruket och många har redan anmält intresse för att ta hand om material och gods från husets interiör, berättar Gunnar Tåhlin, vd på Galären.