Lördag 12 September 2020

En flock kondorer!

12 min

När de stora slätterna i Amerika trampades av stora gräsätare hade kalifornisk kondor en nyckelroll i ekosystemet. Men människans påverkan på landskapet utrotade nära på arten.

Biologen Peter H Bloom var med och räddade de sista 6 individerna för 35 år sen.
När Jenny Berntson Djurvall träffade honom bland bergen i södra Kalifornien 2009 fanns det återigen vilda kondorer i delstaten. Men bara drygt 40 stycken.

Nu finns det omkring 200 Kaliforniska kondorer i Kalifornien och drygt 500 i hela världen. En positiv utveckling men ändå är Kaliforniska kondorer en mycket hotad art.