miljö

Bästa luften i Visby sedan 2010

1:59 min
  • Luften i Visby har i flera år haft för mycket små, hälsoskadliga partiklar under för många dagar per år för att klara EU:s och Sveriges regler.
  • Region Gotland arbetar med problemet genom att sanda med hårt granitgrus som snabbt sopas upp, och i kombination med en mild vinter blev luften godkänd 2019.
  • Miljöskyddsinspektör Mattias Gerdin tror att minskat bilåkande under coronapandemin kan ha bidragit till förbättringen 2020.