Arkeologi

Så förebyggdes naturkatastrofer till följd av El Niño i forna Peru

1:54 min

Vi kan lära oss mycket av hur människor i andra tider hanterat naturkatastrofer och skapat hållbara livsmiljöer. Det menar amerikanska och peruanska arkeologer som studerat hur forna civilisationer i Peru hanterade effekterna av klimatfenomenet El Niño.

Arkeologer har länge varit intresserade av hur tidiga samhällen i den extrema ökenmiljön på Perus norra kust, hanterade de naturkatastrofer som kan orsakas av El Niño - stora mängder nederbörd som kan ha förödande konsekvenser i form av jordskred, översvämningar, förstörda skördar, och efterföljande sjukdomar och skadedjur.

Men nu menar amerikanska och peruanska arkeologer att när El Niño-händelser uppträdde kom de inte som en överraskning, även om man inte visste exakt när de skulle ske.

Genom utgrävningar av bosättningar och åkerlämningar och studier av vattensystem daterade från år 0 fram till ungefär år 1500 har de kunnat se att de här samhällena utvecklat en strategi byggd på nedärvd kunskap genom flera generationer för att hantera konsekvenserna av El Niño. Ett flexibelt mark- och vattenhanteringssystem som, utöver att kanalisera vatten från närliggande floder till jordbruket, även kunde kanalisera stora mängder översvämningsvatten. Det här minskade risken för erosion och vattnet kunde användas till konstbevattning av jordbruksmarken. De flexibla systemen innebär också att man tog höjd för att det skulle ske igen.

Forskarna menar att forna samhällens hantering av en instabil livsmiljö kan hjälpa oss förstå hur El Niño-fenomen ska hanteras bäst även i modern tid.

Referenser: Caramanica, Ari. et al. "El Niño resilience farming on the north coast of Peru". PNAS, 2020. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2006519117.