Lördag 12 september 2020: Naturmorgon 30 år

Myren – en effektiv kol-lagrare

8:14 min

Långhultamyren i Halland är en vidsträckt myr med många arter som sileshår och myrlilja. Men myren är inte bara viktig för de växter och djur som lever där utan den är också viktig för hela ekosystemet, den lagrar både vatten och kol. Det berättar Henrik Malm, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen i Halland, för fältreporter Lena Pettersson.