Coronapandemin

Forskaren: Viktigt att bemöta rykten vid stora samhällskriser

1:49 min

Coronapandemin har kantats av omfattande ryktesspridning och det har väckt forskarnas intresse.

Några rykten som omgärdat coronapandemin är att viruset spridits medvetet av kinesisk militär och att det nya 5G-nätet försämrat människors immunförsvar. En sak som forskarna tittat närmare på är orsaken till vad som får rykten att uppstå.

– Det är när vi befinner oss i situationer där vi inte får information. Det uppstår vakuum och glapp, då förekommer ofta spekulationer om vad som egentligen händer, säger Lars Nord som är professor i vetenskap och kommunikation vid Mittuniversitetet och medförfattare till rapporten.

När rykten uppstår är öppenhet och kommunikation A och O enligt Lars Nord, annars kan ryktet medföra samhälleliga konsekvenser vid en större kris.

– Det är framförallt i situationer där det här ryktet inte kommenteras eller bemöts, där det uppstår ett vakuum, där ingen uttalar sig om någonting eller man säger inga kommentarer.

Den vetenskapliga rapporten är en del i ett större forskningsprojekt som är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och ett universitet i USA.

I nästa steg ska forskarna granska hur till exempel myndigheter väljer att kommunicera vid större kriser, som coronapandemin.

Varför är det viktigt?

– Därför att den typen av kriser tenderar, beklagligtvis, att bli allt mer vanliga. Och det finns skäl att titta på hur vi kommunicerar runt dem för att lösa de problem som de här kriserna medför, säger Lars Nord.