Möckelngymnasiet

Förslag: Lägg ner gymnasieenheten i Degerfors

1:12 min
  • Nu finns ett skarpt förslag på att Möckelngymnasiet i Degerfors läggs ner och att det bara ska finnas en skolenhet, och det i Karlskoga.
  • Bakgrunden är att gymnasienämnden går med stort underskott och man bedömer det som kostsamt att ha utbildningar på två platser.
  • I nästa vecka ska den gemensamma gymnasienämnden ta ett inriktningsbeslut, och det är sen fullmäktige i de båda kommunerna som beslutar om man vill gå vidare med att bara ha en skolenhet eller inte.