Etelhem

Region Gotland överlåter badplatsen vid Sigvalde träsk

1:54 min
  • Nu står det klart att en grupp etelhemsbor tar över utrustningen och underhåll av badplatsen vid Sigvalde träsk.
  • Marken ägs av en samfällighet, men Region Gotland har genom åren tagit ansvar för att bland annat bygga toalett, nya bryggor och hopptorn.
  • I våras bestämde regionen att avbryta åtagandet, men på fredagen kom en lösning, säger Isak Malm som är chef vid gatu- och parkavdelningen.