Bränderna i USA

”Forskare har varnat för det här i decennier”

1:57 min

Okontrollerade skogsbränder härjar just nu på USA:s västkust. Men även i östra Sibirien och i Amazonas har det rapporterats om rekordstora bränder i år. Utvecklingen är väntad, enligt Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

– Ja, det här är ett utav de händelseförlopp kopplat till extremväder på grund av klimatförändringarna som klimatforskare har varnat för i decennier, säger Tjernström.

De områden där det normalt är varmt och torrt kommer enligt forskarna att bli ännu mer eldfängda ju längre klimatförändringen framskrider. Varmare temperaturer och minskad nederbörd gör att både att markerna och själva veden i skogen blir torrare.

Brandsäsongerna kan börja tidigare, bli intensivare och hålla på längre. En utveckling vi sett under flera år i Kalifornien men även på andra ställen på jorden, som i Australien och Amazonas, i Sydeuropa och i norra Sibirien där det brunnit rekordmycket i år.

– Just i det arktiska skogsbältet påverkar också skogsdöden, där insektsangrepp och klimatförändringen leder till att många träd dör och då lättare brinner, säger Michael Tjernström.

I områden där det bor många människor, som på USA:s västkust måste hundratusentals människor evakueras undan den giftiga röken och tvingas lämna hus och hem.

Men i de enorma skogarna i Sibirien, där det bor väldigt få människor, är det framförallt de stora koldioxidutsläppen från brinnande skog och torvmarker som är problematiska. De utsläppen, som i sig spär på mängden koldioxid i atmosfären, har också varit rekordstora i år.

För att minska brandrisken lokalt kan man vårda skogarna, röja bort döda träd, torr ved och ris som lätt tar eld. Myndigheter kan också under perioder införa eldningsförbud, och förbjuda användningen av till exempel skogsmaskiner som kan bilda gnistor.

Men i det större perspektivet måste mycket mer till för att minska världens koldioxidutsläpp och bromsa klimatförändringarna, säger professor Michael Tjernström.

– Och där händer det ju i princip ingenting. Den senaste kurvan över koldioxidkoncentrationen i atmosfären från Mauna Loa på Hawaii, visar ju i princip ingen förändring alls. Den bara stiger.