Söderköping

Naturbeteskött ska serveras på skolor och äldreboenden

1:19 min
  • I Söderköpings kommun kommer man servera naturbeteskött på skolor och äldreboenden i höst.
  • "Kossorna som vi jobbar med måste gå på naturbetesmark i minst två somrar innan slakt", säger lantbrukaren Marcus Pettersson i Västra Husby som jobbar med projektet.
  • Han berättar också att naturbetesmarkerna har minskat i Sverige och målet med projektet är att vända den utvecklingen och hitta nya lösningar.

Vad är naturbetesmark?

En ängs- och betesmark är en naturlig gräsmark som har betats eller slagits under många hundra år. De som aldrig har gödslats eller påverkats av andra produktionshöjande åtgärder kallas för naturbetesmarker.

Ängs- och betesmarkerna behöver betas av kor, hästar eller får för att de ska behålla sin mångfald och inte växa igen och bli skog.

Källa: Jordbruksverket