INNOVATION

Unik Lyckseleuppfinning kan förnya undersökning av brunnar

2:03 min
  • Uppfinningen från Lycksele används redan i till exempel Umeå - och kan behövas i hela Europa.
  • Hittills är det ett svårt och ibland farligt manuellt uppdrag att undersöka dag- och spillvattenbrunnar.
  • "Det finns många brunnar som inte undersökts sen de byggdes på 1940- eller 1950-talet", säger fotografen och uppfinnaren Marcus Bäckström.