LSS-ersättningen höjs med 3,5 procent

Högre lön för personliga assistenter

2:03 min

Schablonersättningen till personliga assistenter har halkat efter andra yrkesgrupper under flera år.

Men i statsbudgeten för 2021 finns en höjning med 3,5 procent. Det har januaripartierna kommit överens om, berättar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

– Assistenterna har i många år knappt haft en löneökning som motsvarar löneökningen på marknaden. Därför är detta en unik höjning, säger hon.

Den som har rätt till assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, får själv välja vilken assistent som han eller hon vill anställa och dirigera pengarna dit. I dag är drygt 70 procent av assistenterna anställda av privata företag eller kooperativ. Resten är kommunalt anställda.

Cecilia Blanck är verksamhetschef på Riksföreningen JAG, som är ett assistanskooperativ med nästan 4 000 anställda personliga assistenter. Hon välkomnar höjningen.

– De senaste årens uteblivna höjningar motsvarar ungefär 20 kronor, så att det här är ett trendbrott och som sådant är det väldigt positivt. Men det är inte så att situationen är återställd, säger hon.

Efter höjningen nästa år uppgår timschablonen för assistansersättning till 315 kronor i timman. Det ska då även täcka sociala avgifter, administrationskostnader och omkostnader vid resor. Några pengar över till exempelvis utbildning blir knappast, konstaterar Cecilia Blanck.

– Vi hävdar ju att man behöver inte utbildning för att bli personlig assistent, men däremot så behöver personliga assistenter utbildning. Resurserna till det har ju minskat de senaste sju åren, till nästan obefintligt för de allra flesta. Om man ska kunna betala en lön som man kan få någon att vilja jobba för, så finns det inga pengar kvar till utbildning. Så det skulle verkligen behövas, säger Cecilia Blanck.

Nyamko Sabuni lovar att åtminstone försöka förhindra ny eftersläpning av assistansersättningen framöver.

– Vår ambition är de kommande åren fortsätta upprätthålla denna schablon på den höga nivån, säger hon.