Hörby

Startar bygdebolag – för att rädda lanthandeln

1:54 min
  • I Önneköp i Hörby kommun planerar lanthandeln att starta ett bygdebolag – och på så sätt säkra lanthandelns framtid.
  • Föreningen Levande Önneköp tänker starta det här bolaget ihop med invånarna och kundkretsen – tanken är att föreningen ska äga 51 procent – och resten av aktierna i det här bolaget bjuder man ut till invånarna.
  • "Vi märkte tidigt att för att en lanthandel ska kunna bära sig ute på landsbygden krävs det att man står på flera ben. Så vi tänkte att för att det ska kunna överleva och vara hållbart krävs det att vi är flera stycken", säger Carolina Castillo som driver lanthandeln tillsammans med Thomas Jönsson.