”Viktig signal”

M: Gör det lättare att omhänderta gängkriminellas barn

1:35 min

Moderaterna vill att polis och åklagare ska få möjlighet att tvångsomhänderta barn till gängkriminella enligt Lagen om Vård av unga, LVU.

Det skulle skicka en viktig signal, säger moderat-ledaren Ulf Kristersson i Ekots Lördagsintervju.

– Om ni inte ser till att era barn slipper växa upp i grov kriminalitet eller om ni inte har koll på att era barn inte begår brott då måste vi överta den uppgiften. Det skulle jag säga är en signal som skulle bli rätt kristallklar rakt in i rätt många familjer, säger Moderaternas Ulf Kristersson.

Redan i dag omhändertas barn till föräldrar som brister i omsorg eller på grund av barnens eget beteende, till exempel missbruk eller kriminalitet.

Men Moderaterna tycker att fler barn i familjer som begår organiserad brottslighet ska omhändertas. I dag tycker Ulf Kristersson att Socialtjänsten ingriper för sällan.

– Nu pratar vi om barn och ungdomar som växer upp i kriminalitet, där familjen är kriminell, där det är en överhängande risk att de fostras in i egen kriminell bana. De blir ofta inte omhändertagna överhuvudtaget, säger han.

Moderaterna vill utöka möjligheterna till omhändertagande av barn genom att också ge polis och åklagare befogenhet till omhändertagande enligt LVU, Lagen om Vård av unga. Något de inte har i dag.

– Det skulle göra att statens samlade insatser för att ta bort barn och ungdomar från kriminella miljöer skulle vara mycket, mycket bättre, säger Ulf Kristersson.