För dåliga kunskaper hos Karlshamns elever

0:36 min
  • Eleverna på högstadiet i Karlshamn uppnår inte kunskapskraven i tillräckligt stor utsträckning anser kommunens revisorer.
  • Enligt en rapport har eleverna låg måluppfyllelse och lågt genomsnittligt meritvärde, även om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, skriver Blekinge Läns Tidning.
  • Drygt 62 procent av niondeklassarna i de kommunala skolorna uppnådde målen i samtliga ämnen, motsvarande siffra i de fristående skolorna var 89 procent.