Förbud

Livsmedelstillverkare förbjuds sälja produkter

0:28 min
  • Ett företag i Kronoberg som tillverkar livsmedelsprodukter förbjuds av Livsmedelsverket att sälja sina produkter.
  • Vid en kontroll nyligen upptäcktes att många produkter saknade både tillverkningsdatum och hållbarhetsdatum. Dessutom förvarades förpackningsmaterial i en stor möglig kartong, burkar låg på golvet och man hittade också mögliga produkter i en gryta.
  • Förbudet gäller tills dess att Livsmedelsverket anser att företaget rättat till bristerna.