RESTRIKTIONER

"Helt annorlunda" – Clas Ohlson höll pandemisäkrad stämma

1:32 min
  • Genom tillfälliga regler under pandemin har riksdagen gjort det möjligt att hålla bolagsstämmor på annorlunda vis.
  • Insjöföretaget har valt att ta in röster via post på förhand och själva stämman hölls i helgen med en mycket begränsad grupp – och delvis digitalt.
  • "Det har varit helt annorlunda, men vi har faktiskt haft fler aktieägare representerade nu", säger chefsjurist Tina Englyst.